Jezdecká škola srdcem

   Letní      soustředění

letní soustředění 2024

Na letní prázdniny jsme si pro vás již tradičně připravili intenzivní
jezdecká soustředění, letos podruhé ve spolupráci s Jezdeckou školou
Equus Kinský, v úžasném zázemí areálu v Hradištku u Sadské. Jezdci se
mohou těšit na všestranná a drezurní soustředění, nebude chybět ani
týden zaměřený více na práci ze země – soustředění „ze země i ze sedla“.

Ideální příležitost pro větší děti a dospělé strávit čas v sedle
intenzivním tréninkem. Soustředění je vhodné pro samostatné jezdce od 12
let (nebo po individuální domluvě a schválení instruktorem v případě
mladších), kteří ovládají koně ve všech chodech.
Každý jezdec má přiděleného svého koně, na kterém absolvuje 2 lekce
denně – jednu individuální (1 jezdec) a jednu skupinovou (maximálně 2-3
jezdci ve skupině). Lekce probíhají pod vedením certifikovaného
instruktora ČJF. K dispozici jsou venkovní jezdecké plochy i krytá hala
v případě nepřízně počasí.
Jezdec má svého jednoho přiděleného koně na celé soustředění, soustředit
se může pouze na ježdění. Péči o koně zajišťuje stájník a ošetřovatelka.
Stravování je individuální, na obědy je možné dojíždět společně.
V areálu je možnost ubytování v penzionu, kde je ve společenské
místnosti k dispozici kuchyňka. Odkaz na web a informace o penzionu
zde: https://www.kone-hradistko.cz/…on/

Všestranné soustředění

Intenzivní tréninky zaměřené na všestranný rozvoj jezdce nejen v sedle.
Součástí je drezurní průprava, kavaletová práce a gymnastika (skoky),
ježdění v terénu a práce s koněm ze země či ve volnosti. Po domluvě, v
případě, že to dovolí skladba jezdců, je možné soustředění vést jako
přípravu na ZZVJ.

Drezurní soustředění

Intenzivní tréninky zaměřené na rozvoj jezdce v drezuře. Součástí jsou
lekce vedené s cílem dobře zvládnout orientaci v drezurním obdélníku a
drezurních úlohách s obtížností cviků do stupně L.

Soustředění „ze země i ze sedla“

Tréninky jsou zaměřené na komplexní práci a přípravu koně ze země,
kterou pak jezdci aplikují v sedle. Soustředění je vedeno tak, aby si
jezdci odnesli základní znalosti biomechaniky pohybu koně a pochopení
pro jeho chování a přemýšlení tak, aby se s ním uměli domluvit.

Cena soustředění: 9000 Kč

Termíny a zaměření:

1. všestranné soustředění 1. – 5. července 2024 – Adriana Dunovská


2. všestranné soustředění 8. – 12. července 2024 – Adriana Dunovská


3. drezurní soustředění 15. – 19. července 2024 – Adriana Dunovská


4. všestranné soustředění 22. – 26. července 2024 – Tereza Slámová


5. všestranné soustředění 29. července – 2. srpna 2024 – Adriana
Dunovská


6. drezurní soustředění 5. – 9. srpna 2024 – Adriana Dunovská


7. všestranné soustředění 12. – 16. srpna 2024 – Adriana Dunovská


8. všestranné soustředění 19. – 23. srpna 2024 – Adriana Dunovská


9. soustředění „ze sedla i ze země“ 26. – 30. srpna – Tereza Slámová