Jezdecká škola srdcem

   Letní      soustředění

letní soustředění Jezdecké školy srdcem

Na letní prázdniny jsme si pro vás již tradičně připravili intenzivní jezdecká soustředění, tentokrát ve spolupráci s Jezdeckou školou Equus Kinský, v úžasném zázemí areálu v Hradištku u Sadské. Jezdci se mohou těšit na všestranná a drezurní soustředění, nebude chybět ani týden zaměřený více na práci ze země – soustředění „ze země i ze sedla“.

Ideální příležitost pro větší děti a dospělé strávit čas v sedle intenzivním tréninkem. Soustředění je vhodné pro samostatné jezdce od 12 let (nebo po individuální domluvě a schválení instruktorem v případě mladších), kteří ovládají koně ve všech chodech.

Každý jezdec má přiděleného svého koně, na kterém absolvuje 2 lekce denně – jednu individuální (1-2 jezdci dle jezdecké úrovně) a jednu skupinovou. Lekce probíhají pod vedením certifikovaného instruktora ČJF. K dispozici jsou venkovní jezdecké plochy i krytá hala v případě nepřízně počasí.

Jezdec má svého přiděleného koně na starosti včetně péče: ranní krmení, místování, dodání vody a odvedení do výběhu po skončení soustředění. Kůň je pro vás rezervovaný na celý týden včetně víkendu. Odpolední, večerní a víkendovou službu zajišťuje ošetřovatelka.

Koně mají pak o víkendu volno od tréninků, během kterého relaxují a jsou připravování na další týden soustředění. V sobotu mají jezdci s koňmi možnost zažít care day (po domluvě – dle zájmu). Koupel, čištění, péče o kopyta, procházka na ruce, údržba cajků a vybavení. Neděle je věnována přiježďování. V případě zájmu a po domluvě může být jezdec přítomen i během něj. Pro všechny účastníky soustředění je možné se účastnit víkendových aktivit kdykoli během prázdnin.

Stravování je individuální, na obědy je možné dojíždět společně.

V areálu je možnost ubytování v penzionu, kde je ve společenské místnosti k dispozici kuchyňka. Odkaz na web a informace o penzionu zde: https://www.kone-hradistko.cz/penzion/

Všestranné soustředění
Intenzivní tréninky zaměřené na všestranný rozvoj jezdce nejen v sedle. Součástí je drezurní průprava, kavaletová práce a gymnastika (skoky), ježdění v terénu a práce s koněm ze země či ve volnosti. Po domluvě, v případě, že to dovolí skladba jezdců, je možné soustředění vést jako přípravu na ZZVJ.

Drezurní soustředění
Intenzivní tréninky zaměřené na rozvoj jezdce v drezuře. Součástí jsou lekce vedené s cílem dobře zvládnout orientaci v drezurním obdélníku a drezurních úlohách s obtížností cviků do stupně L.

Soustředění „ze země i ze sedla“
Tréninky jsou zaměřené na komplexní práci a přípravu koně ze země, kterou pak jezdci aplikují v sedle. Soustředění je vedeno tak, aby si jezdci odnesli základní znalosti biomechaniky pohybu koně a pochopení pro jeho chování a přemýšlení tak, aby se s ním uměli domluvit.

Cena soustředění: 8500 Kč

Termíny:

3. – 7. července
– všestranné soustředění, Adriana Dunovská
10. – 14. července
– drezurní soustředění, Adriana Dunovská
17. – 21. července
– všestranné soustředění, Tereza Slámová
24. – 28. července
– všestranné soustředění, Adriana Dunovská
31. července – 4. srpna
– všestranné soustředění, Adriana Dunovská
7. – 11. srpna
– drezurní soustředění, Adriana Dunovská
14. – 18. srpna
– všestranné soustředění, Adriana Dunovská
21. – 25. srpna
– všestranné soustředění, Adriana Dunovská
28. srpna – 1. září
– soustředění „ze země i ze sedla“, Tereza Slámová